BioBOD

 • Biologiskt (kemiskt) avloppsreningsverk.

 • Kan kompletteras med utrustning för reduktion av fosfor.

 • Enkel självreglerande biologisk process.

BioBODEmendos reningsverk typ BioBOD var från början ett biologiskt reningsverk för reduktion av BOD, men som kan kompletteras med utrustning för reduktion av fosfor. Då kallas reningsverket för BioBOD(k). Reningsverket består av en eller flera biobäddar som installeras inne i en överbyggnad kombinerat med en slamavskiljare (för-/och efter-sedimentering).

Biobäddarna kan levereras i många varianter och storlekar. Vid stor belastning kan flera biobäddar parallellkopplas.

Viktiga egenskaper

 • Tar liten plats i uppvärmd lokal – sedimentering sker utomhus
 • Biopumpning sker inställbart mot flödet. Varierad belastning klaras enkelt.
 • Processen överlever långa perioder med minimal tillrinning.
 • Servicevänlig bioreaktor med lättåtkomliga installationer.
 • Inga öppna vattenytor inomhus.
 • Få rörliga delar.
 • Hög driftsäkerhet.
 • Energieffektiv nedbrytning av organiskt material (BOD).