Välkommen till Emendo – stolt leverantör av högkvalitativa reningsverk under 50 år!

Vi levererar kompletta reningsverk / minireningsverk till kommuner och samfälligheter.
Våra reningsverk finns i olika storlekar och varianter upp till ca 4000 pe och har mycket hög driftsäkerhet som gemensam nämnare.

Vi hjälper även till med om- och tillbyggnader, intrimning, utbildning och annat professionellt driftstöd.

Våra specialiteter

– Avloppsreningsverk byggda i rostfritt stål eller plast

– Ombyggnad och modernisering av gamla reningsverk/minireningsverk

– Små överbyggda reningsverk med kommunal standard och god servicetillgänglighet

– Intrimning, genomgång och utbildning