Välkommen till Emendo – stolt leverantör av högkvalitativa reningsverk under 50 år!

Vi levererar kompletta reningsverk / minireningsverk till kommuner och samfälligheter.
Våra reningsverk finns i olika storlekar och varianter upp till ca 5000 pe och har mycket hög driftsäkerhet som gemensam nämnare.

Vi hjälper även till med om- och tillbyggnader, intrimning, utbildning och annat professionellt driftstöd.

Våra specialiteter

– Avloppsreningsverk byggda i rostfritt stål eller plast

– Ombyggnad och modernisering av gamla reningsverk/minireningsverk

– Små överbyggda reningsverk med kommunal standard och god servicetillgänglighet

– Intrimning, genomgång och utbildning

Information med anledning av Coronavirus

Till kunder och andra intressenter vill vi meddela att vi står redo att svara på frågor och tillgodose era behov av våra produkter och tjänster precis som vanligt.

Vår leveransförmåga är fortsatt mycket god och vi har en bra beredskap för eventuella störningar i leveranser.

Vår högsta prioritet är att säkerställa tryggheten för våra kunder och anställda och vi följer utvecklingen mycket noggrant. Vi har vidtagit de försiktighetsåtgärder som rekommenderats av Folkhälsomyndigheten och andra relevanta myndigheter och följer aktivt deras uppdateringar.

I tillägg till ovan finns vi även tillgängliga för digitala kundbesök och möten via ex. Skype eller Teams.

Med omtanke om er som kund/leverantör och vår personal kommer vi vid behov att fatta beslut om eventuella ytterligare åtgärder för att minimera risken för spridning och säkerställa leveranser till alla våra kunder.