Våra reningsverk

Målet för alla våra reningsverk är servicevänlighet och driftsäkerhet, vilket förbättras avsevärt genom att all elektrisk utrustning placeras inomhus. I princip kan all utrustning nås från golvplan i en reningsverksbyggnad.

Alla Emendos reningsverk är projekterade från grunden och innehåller standardkomponenter med olika dimension och funktion. Det innebär att ett reningsverk från Emendo kan levereras i oändliga variationer och möta de mest varierande behov.