Våra reningsverk

Målet för alla våra reningsverk är servicevänlighet och driftsäkerhet, vilket förbättras avsevärt genom att all elektrisk utrustning placeras inomhus.
I princip kan all utrustning nås från golvplan i en reningsverksbyggnad.

Emendoverket

Biologiskt och kemiskt avloppsreningsverk som kan utrustas efter kundens behov och förses med kväverening.

Emendo MKB

Klarar kraven för normal skyddsnivå, har hög driftsäkerhet samt en enkel, självreglerande process.

Emendo MKBn

Klarar kraven för hög skyddsnivå, har lättåtkomliga servicedetaljer och en självreglerande biologisk process.

Alla Emendos reningsverk är projekterade från grunden och innehåller standardkomponenter med olika dimension och funktion. Det innebär att ett reningsverk från Emendo kan levereras i oändliga variationer och möta de mest varierande behov.