Emendoverket

Emendoverket är ett mycket beprövat reningsverk.
Det första levererades redan 1974.

Reningsverket har sedan dess vidareutvecklats till en anläggning med mycket hög reningseffekt, driftsäkerhet, hållbarhet och låg driftskostnad där enkelheten är en av de viktigaste egenskaperna.
Anläggningen är också enkel att kontrollera tack vare placeringen ovan mark. Det mesta är tillverkat i rostfritt stål, vilket garanterar mycket lång hållbarhet.

De flesta av reningsverken som byggdes i mitten av 70-talet är fortfarande i drift.

Viktiga egenskaper