Emendo MKB

 • Klarar kraven för Normal skyddsnivå.

 • Hög driftsäkerhet.

 • Enkel självreglerande process.

Emendo MKBEmendo MKB är en vidareutveckling av reningsverket Minibed MKB. Emendo MKB, står för drift- och servicevänlighet, robusthet och tydlighet. Den stora förändringen är att alla elkomponenter är placerade inomhus. Det betyder att tillsyn och underhåll kan genomföras utan negativ påverkan av dåligt väder.
Personalens möjligheter att utföra sitt arbete på ett bra sätt ökar med bättre driftresultat som följd.

Servicebyggnaden anpassas från fall till fall för att passa de behov som anläggningsägaren har.

Viktiga egenskaper

 • Alla elektriska komponenter är placerade inomhus.
 • Gejdmonterade pumpar av hög kvalitet är monterade inomhus.
 • Processen överlever långa perioder med minimal tillrinning.
 • Korrekt kemdosering oavsett högt eller lågt flöde via flödesmätare.
 • Låg energiförbrukning.
 • Få rörliga delar.
 • Servicedetaljer lätt åtkomliga.
 • Lätt anpassningsbar – många varianter.